Entrevistes Erasmus+ VET i Erasmus+ HE

 

IMG 20181128 140456

Els alumnes del INS La Ferreria que havien presentat prèviament la seva sol·licitud per participar en el programa Erasmus+ VET i Erasmus+ HE per realitzar les seves practiques professionals a l’estranger, van realitzar la ronda d’entrevistes al centre per decidir qui anirà finalment a viure una experiència de pràctiques professionals a l’estranger.

El 28 de novembre, des de les 10 del matí, un total de 50 alumnes, de sis cicles formatius diferents (de Grau Mitjà i de Grau Superior) han provat sort davant els tribunals formats per docents del centre i personal de l’Asociación Mundus, que ajuda al centre en la gestió d’aquestes beques. S’esperen atorgar 20 places per estudiants de Grau Mitjà a través del projecte propi del centre, altres 2 o 3 a través del Consorci Plataforma Mobilitat Catalunya i 1 a través del projecte del Consorci del Departament d’Ensenyament. En quant als estudiants de Grau Superior, s’esperen atorgar 10 places a través del projecte propi del centre i 2 places a través del Consorci del Departament d’Ensenyament.

La Ferreria ofereix per aquest curs places pels estudiants matriculats/ades en els següents Cicles Formatius: CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes, CFGM Cures d’Auxiliar d’Infermeria, CFGM Atenció a persones en situació de dependència, CFGS Pròtesis Dentals, CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, CFGS Higiene Bucodental, CFGS Administració de Sistemes i Xarxes.

Les beques Erasmus+ VET i Erasmus+ HE són part del programa Erasmus+, financiat per la Comissió Europea, i faciliten la mobilitat d’estudiants de formació professional (en l’entorn europeu, denominada “VET” o “HE”). Les beques consisteixen en una estada de pràctiques professionals en una empresa estrangera de la branca en la que estudien, que dura un mes per estudiants de Grau Mitjà i un mínim de dos mesos pels de Grau Superior.

En les properes setmanes, els/les estudiants entrevistats/des sabran si han sigut seleccionats/ades per viure la seva aventura de pràciques internacional.

Que tingueu molta sort

IMG 20181128 133656

Los alumnos y alumnas del INS La Ferreria que habían presentado previamente su solicitud para participar en el programa Erasmus+ VET para realizar sus prácticas profesionales en el extranjero han acudido a la ronda de entrevistas en el centro para decidir quién irá finalmente a vivir una experiencia de prácticas profesionales en el extranjero.

El 28 de noviembre, desde las 10 de la mañana, un total de 50 alumnos y alumnas, de seis ciclos formativos diferentes (de grado medio y de grado superior) han probado suerte frente a los tribunales formados por docentes del centro y personal de la Asociación Mundus, que ayuda el centro en la gestión de estas becas. Se esperan otorgar 20 plazas para estudiantes de grado medio a través del proyecto propio del centro, otras 2 o 3 a través del Consorci Plataforma Mobilitat Catalunya i 1 a través del proyecto del Consorci del Departament d’Ensenyament. En cuanto a los estudiantes de Grado superior, es esperan otorgar 10 plazas a través del proyecto propio del centro y 2 plazas a través del Cosnorci del Departament d’Ensenyament.

La Ferreria ofrece para este curso plazas para estudiantes matriculados/as en los siguientes ciclos de formación profesional: CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes, CFGM Curas Auxiliares de Enfermería, CFGM Atención a personas en situación de dependencia, CFGS Prótesis Dentales, CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, CFGS Higiene Bucodental, CFGS Administración de Sistemas y Redes.

Las becas Erasmus+ VET y Erasmus HE son parte del programa Erasmus+, financiado por la Comisión Europea, y facilitan la movilidad de estudiantes de formación profesional (en el entorno europeo, denominada “VET” o “HE”). Las becas consisten en una estancia de prácticas profesionales en una empresa extranjera de la rama en la que estudien, que dura un mes para estudiantes de Grado Medio y un mínimo de dos para el Grado Superior.

En las próximas semanas, los/as estudiantes entrevistados/as sabrán si han sido seleccionados/as para vivir su aventura de prácticas internacional. ¡Que tengáis mucha suerte!