Procès de selecció erasmus+

Aquesta darrera setmana s'han dut a terme les entrevistes per seleccionar les candidates i candidats a gaudir d'una beca erasmus l'any vinent.

Collage entrevistes

Aquí podeu consultar els resultats:

http://web.inslaferreria.cat/index.php/convocatoria-2019-20-cicles-formatius/proces-de-seleccio