Instruccions PAU

 

IMPORTANT!!: Abans dels dies de la PAU heu de llegir detingudament el Full d'instruccions per alumnes PAU 2022