Label EuroApprenticeship

 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, promociona la internacionalització de les activitats relacionades amb la formació professional, entre altres les estades formatives d'alumnes en empreses d'altres països (Erasmus/Leonardo)

Per tal de facilitar aquestes activitats, el Departament d'Ensenyament és membre de diverses xarxes europees, entre elles EuroApprenticeship, que compta amb més de 250 organismes competents, organitzacions intermediàries i centres de formació professional que organitzen mobilitat formativa en empreses, o bé proporcionen suport i ajuda per a l'organització de projectes de mobilitat (www.euroapprenticeship.eu). Aquesta xarxa vol distingir les empreses que s'han destacat per la seva participació en aquestes activitats, especialment acollint alumnes d'altres països per a la realització de pràctiques formatives. Amb aquesta finalitat ha desenvolupat el "Label EuroApprenticeship", una distinció per tal d'incentivar i reconèixer la participació de les empreses d’Europa en les activitats internacionals de la formació professional.

El nostre centre col·labora amb 4 empreses catalanes que acullen alumnes de paísos amb els quals tenim conveni actualment (Finlandia i Eslovènia). Es per això que demà es lliurarà a aquestes empreses una certificació "Label Euroapprenticeship" com a distinció per esdevenir empreses col·laboradores en el desenvolupament del projecte  ERASMUS i LEONARDO del nostre centre. 

 

L' acte tindrà lloc el proper dimarts 28 de Gener de 2014 a les 18.30h a INS La Ferreria (Montcada i Reixac).