Nova web FP-Dual

DUAL alta

 

El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, estrena web pel projecte de Formació Professional dual.

El podeu trobar en aquest link: https://projectes.xtec.cat/fpdual/