Visita a Corus 2019

Tots els anys visitem Corus. I cada any ens agrada la visita... però aquest any ens ha encantat! En aquesta ocasió els alumnes han pogut entrar en totes les seccions que existeixen en aquest laboratori dental. És així com han pogut veure quina és la feina d'un laboratori en tota la seva plenitud.
La visita ha començat en la secció de recepció de feines, on les persones encarregades obren els paquets de les feines a realitzar i les distribueixen per les altres seccions: guix, escaneig, amovible o disseny CAD. Finalment i per tancar el procés han pogut veure el procés de fresat i impressió 3D d'algunes de les feines que allí es realitzen. Novament gràcies per obrir-nos les vostres portes!

Maria Romeu

Tots els anys visitem Corus. I cada any ens agrada la visita... però aquest any ens ha encantat! En aquesta ocasió els alumnes han pogut entrar en totes les seccions que existeixen en aquest laboratori dental. És així com han pogut veure quina és la feina d'un laboratori en tota la seva plenitud. 
La visita ha començat en la secció de recepció de feines, on les persones encarregades obren els paquets de les feines a realitzar i les distribueixen per les altres seccions: guix, escaneig, amovible o disseny CAD. Finalment i per tancar el procés han pogut veure el procés de fresat i impressió 3D d'algunes de les feines que allí es realitzen. Novament gràcies per obrir-nos les vostres portes!
 
Maria Romeu