Projecte d’Educació per a la Salut Oral

Durant la primera setmana de maig, l’alumnat de segon d’Higiene Bucodental del grup de tarda, van portar a terme un “Projecte d’Educació per a la Salut Oral” amb nens i nenes de primària de diferents escoles del Vallès.
Mitjançant un “Aprenentatge servei”, el nostre alumnat d’Higiene va orientar els més petits en aspectes relacionats amb la “Salut bucodental”, com són uns bons hàbits dietètics i una bona tècnica de raspallat.

Una experiència molt enriquidora per tots plegats!!

Esther Llopis