INFORMACIÓ DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES

POSA EN VALOR LA TEVA EXPERIÈNCIA

Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora. 
 • L’itinerari formatiu i professional. 
 • El dossier de la trajectòria professional.

SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Sol•licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol•licita als centres a través de les respectives pàgines web. 

Descarrega Sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

 

 

Calendari procés del servei de reconeixement

 

 

Sol·licitud al servei de reconeixement

 • Sol·licitud al servei al servei de reconeixement:   Per informació truqueu a Secretaria del centre.
 • Lliurament de documentació Per informació truqueu a Secretaria del centre.
 • Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva Per informació truqueu a Secretaria del centre.
 • Reclamacions a la llista d'admesos Per informació truqueu a Secretaria del centre.
 • Presentació document de pagament Per informació truqueu a Secretaria del centre.

 

Actuacions en el serservei de reconeixement de l'experiència laboral

Calendari i convocatòria de les persones interesades dia hora i lloc www.inslaferreria.cat

 • Anàlisi de la documentació presentada per la persona usuària per tal de preparar l’entrevista i determinar la documentació complementària a aportar.
 • Anàlisi de l’informe d’assessorament elaborat en el servei d’assessorament, o document equivalent.
 • Informació a la persona usuària de la documentació complementària a aportar, si escau.
 • Entrevista per contrastar i valorar l’experiència aportada per la persona usuària i copsar si les seves capacitats abasten, globalment, els resultats o capacitats establertes per a la unitat formativa o crèdit del Títol d’FP.
 • Publicació dels resultats provisionals del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials
 • Reclamacions als resultats
 • Publicació dels resultatsdefinitius del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials
 • Lliurament de certificacions  

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA