Erasmus +

eng

Erasmus+(2014-2020) wants to improve the quality of the Professional Education in Europe, providing to the students and the teachers (of Vocational Education Training and High Education) opportunities of Mobility for Learning for studying and training abroad.

Erasmus+ offers a lot of opportunities, highlighting the opportunity for the Vocational Training and High Education students doing their practices abroad to increase employability and their job prospects, making easy the transition of the education and training to the job market, learning in companies to get work experience.

We have the Erasmus+ letter for High Education.

INS La Ferreria wants to internationalize itself as a tool to make easy and to promote the student exchange. It has teachers that want to train themselves and do the foreign experience with the students to learn both academically and personally.

 

cat

Erasmus+ (2014-2020) vol millorar la qualitat de la Formació Professional en Europa, oferint als alumnes I als professors que imparteixen ensenyaments de Formació Professional oportunitats de Mobilitat per l’Aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger.

Erasmus+ ofereix diferents oportunitats, destacant, en el nostre cas, l’oportunitat pels alumnes de Formació Professional, estudiants en pràctiques i aprenents de realitzar pràctiques a l’estranger per augmentar l’empleabilitat i millorar les seves expectatives laborals, facilitant la transició de  l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral, formant-se en Empreses o altres entitats per adquirir experiència laboral.

Nosaltres disposem de la carta Erasmus+ per Educació Superior.

INS La Ferreria aposta per la internacionalització del seu centre com a eina per facilitar i promoure l’intercanvi de l’alumnat. Disposa de professorat disposat a formar-se i iniciar amb ells l’experiència de sortir a l’estranger a formar-se acadèmicament i personalment.

 

 

esp

 

Erasmus+ (2014-2020) quiere mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo a los alumnos y a los profesores que imparten enseñanzas de Formación Profesional oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje para realizar estudios y prácticas en el extranjero.

Erasmus+ ofrece diversas oportunidades, destacando en nuestro caso, la oportunidad para los alumnos de Formación Profesional, estudiantes en prácticas y aprendices de realizar prácticas en el extranjero para aumentar la empleabilidad y mejorar sus expectativas laborales, facilitándoles la transición del ámbito de la educación y la formación al mercado laboral, formándose en Empresas u otras entidades para adquirir experiencia laboral.

Nosotros disponemos de la carta Erasmus+ para Educación Superior.

INS La Ferreria apuesta por una internacionalización de su centro como herramienta para facilitar y promover el intercambio de alumnado. Dispone de profesorado predispuesto a formarse e iniciar con ellos la experiencia de salir al extranjero a formarse académicamente y personalmente.

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA