Mòduls SMX

     
Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes                                                                             


 Mòdul professional 1: Muntatge i manteniment d’equips

Durada: 132 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: electricitat a l’ordinador. 17 hores

UF 2: components d’un equip microinformàtic. 23 hores

UF 3: muntatge d’un equip microinformàtic. 23 hores

UF 4: noves tendències de muntatge. 23 hores

UF 5: manteniment d’equips microinformàtics. 23 hores

UF 6: instal·lació de programari. 23 hores

Mòdul professional 2: sistemes operatius monolloc

Durada: 99 hores 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: introducció als sistemes operatius. 33 hores

UF 2: sistemes operatius propietaris. 33 hores

UF 3: sistemes operatius lliures. 33 hores

Mòdul professional 3: aplicacions ofimàtiques

Durada: 165 hores Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari. 20 hores

UF 2: el correu i l’agenda electrònica. 20 hores

UF 3: processadors de text. 30 hores

UF 4: fulls de càlcul. 30 hores

UF 5: bases de dades. 35 hores

UF 6: imatge i vídeo – presentacions. 30 hores

Mòdul professional 4: sistemes operatius en xarxa Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: sistemes operatius propietaris en xarxa. 36 hores

UF 2: sistemes operatius lliures en xarxa. 36 hores

UF 3: compartició de recursos i seguretat. 24 hores

UF 4: integració de sistemes operatius. 36 hores

Mòdul professional 5: xarxes locals Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: introducció a les xarxes locals. 66 hores

UF 2: configuració de commutadors i encaminadors. 66 hores

UF 3: resolució d’incidències en xarxes locals. 33 hores

Mòdul professional 6: seguretat informàtica Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: seguretat passiva. 16 hores

UF 2: còpies de seguretat. 17 hores

UF 3: legislació de seguretat i protecció de dades. 12 hores

UF 4: seguretat activa. 16 hores

UF 5: tallafocs i monitoratge de xarxes. 38 hores

Mòdul professional 7: serveis de xarxa Durada: 165 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: configuració de la xarxa (DNS i DHCP). 36 hores

UF 2: correu electrònic i transmissió d’arxius. 32 hores

UF 3: servidor web i servidor intermediari o proxy. 32 hores

UF 4: accés a sistemes remots. 32 hores

Mòdul professional 8: aplicacions web Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: ofimàtica i eines web. 13 hores

UF 2: gestors d’arxius web. 13 hores

UF 3: gestors de continguts. 13 hores

UF 4: portals web d’aprenentatge. 13 hores

UF 5: fonaments d’HTML i fulls d’estils: 14 hores

Mòdul 9: formació i orientació laboral Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: incorporació al treball. 33 hores.

UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Mòdul 10: empresa i iniciativa emprenedora Durada: 66 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 11: anglès tècnic Durada: 99 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: anglès tècnic. 99 hores

Mòdul 12: síntesi Durada: 297 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

UF 1: síntesi. 297 hores

Mòdul 13: formació en centres de treball

Durada: 383 hores

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA