Cicle de grau mitjà - SMX

 

Sistemes Microinformàtics i Xarxes


presentació multimèdia

 

Competències:

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Titulació: Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Durada: Dos anys que corresponen 2000 hores, de les quals 1.650 h es realitzen en el centre i 350 h en pràctiques d'empresa.

 Horari: 

Modalitats: Presencial i semi presencial ( fins a un 50 % a alguns mòduls)

Co-tutories: Tutories personalitzades per reforçar coneixements. 

Aquest cicle està format pels  Mòduls següents

 

 

METODOLOGIA DE LES CLASSES:

És un cicle eminentment pràctic. Les classes estan basades en la realització de pràctiques. Tot i això la dinàmica és la de realitzar classes teòriques que preparen per a la realització de les sessions pràctiques.

Comptem amb un ordinador per alumne amb connexió a internet tant amb programari lliure (gnu-linux) com amb programari propietari (Windows).

Les classes de xarxes es realitzen al taller de xarxes, comptem amb material variat i de Cisco per a la realització de les activitats de configuració dels dispositius i xarxes. També comptem amb un taller de hardware a on es desenvolupen les pràctiques d’ instal·lació, manteniment i reparació d’ordinadors.

Totes les aules tenen connexió a internet, pissarra i projector.

A través de la plataforma Moodle del curs es poden descarregar apunts, el material de les pràctiques i també realitzar el lliurament de les mateixes.

Una part important de les pàgines web i dels manuals a emprar seran en anglès.

SORTIDES PROFESSIONALS

Al finalitzar els meus estudis - Què puc fer?

•Treballar

En empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització,
muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en
general. També de suport informàtic d'empreses o entitats de qualsevol
mida i sector productiu que utilitzen sistemes informàtics i xarxes de
dades per a la seva gestió.

•Seguir estudiant

 

Quines són les sortides professionals?

logotip 2021 vectoritzatlogo5.jpg