Oferta Educativa Del Institut La Ferreria

ESO

1r, 2n 3r i 4rt curs

 

 Batxillerat

Modalitats   de batxillerat

Batxillerat de ciències i tecnologia

Batxillerat d’humanitats i ciències socials

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Denominació

1r curs

2n curs

Sistemes microinformàtics i xarxes

Matí (2 grups)

Tarda (1 grup)

Matí (2 grup)

Tarda (1 grup)

Cures auxiliars d’infermeria

Matí (2 grups)

Tarda (2 grups)

 

Atenció a persones en situació de dependència

Tarda (2 grup)

Tarda (1 grup)

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Denominació

1r curs

2n curs

Pròtesis dental

Tarda (1 grup)

Mati (1 grup)

Higiene bucodental

Matí (1 grup)

Tarda (1 grup)

 Matí (1 grup)

Tarda (1 grup)

Desenvolupament d'aplicacions web (Bioinformàtica)

Tarda (1 grup)

 Tarda (1 grup)

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Tarda (1 grup)

Tarda (1 grup)

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Tarda (1 grup)

Tarda (1 grup)

Desenvolupament d'aplicaions web

Tarda (1 grup)

Tarda (1 grup)

Animació sociocultural i turística

Tarda (1 grup)

 

 * Primer curs comú, l’alumnat pot fer 2 cicles en 3 anys.