Els alumnes de 4art visiten el Vapor Aymerich de Terrassa

aymerich 1El passat divendres 8 de novembre, els alunes de 4ESO van visitar el Vapor Aymerich de Terrassa. L'objectiu de la visita era conèixer d'una manera pràctica la utilització de la força del vapor per al al moviemnt de les màquines d'una fàbrica tèxtil. També varen poder estudiar el procés de transformació de la llana des del moment que entrea a la fàbrica fins que surt convertida en teixit elaborat.

aymerich 3Finalment, es pogué valorar les diferències de classe entre els patrons i els obrers tot visitant els diferents espais destinants a cadescun d'ells: despatxos, vestidors, laboratoris, etc.

La visita s'integra en el curriculum de Ciències Socials i concretament en l'estudi del procés de industrialització de l'Europa Occidental a partir del segle XVIII.

 

Jordi Garsaball