Sortida Caixa Fórum

 El passat dimarts 17 d'octurbre el grup de 2n Batxillerat Social-Humanístic va gaudir d'una gran retrospectiva del pare de la pintura metafísica i un dels artistes més influents del segle XX... GIORGO de CHIRICO amb més de 140 obres de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico y de la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Roma, entre altres institucions internacionals.

L' exposició permet contemplar creacions de tota la trajectòria de Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 - Roma, 1978), des del seu conegut període inicial metafísic, passant per temes iconogràfics de les dècades posteriors i les seves investigacions tècniques dedicades a la pintura dels grans mestres, fins la seva època final neometafísica.

Rosa Mari