Política de qualitat

Introducció

 

L'INS La Ferreria és un centre educatiu públic depenent del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El curs 2011-12, va assolir la certificació de qualitat ISO 9001, fet que ens avala com a centre amb iniciativa, responsabilitat i on treballem per fer la feina ben feta i sempre d'acord a la normativa legal de referència. Actualment, iniciem el camí ver l'excel•lència educativa, seguint el model europeu EFQM adaptat com a e2CAT.

L’INS La Ferreria vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball escaients més avançades.

La política i estratègia de l’INS La Ferreria s’identifiquen i es desenvolupen en el seu Acord de Corresponsabilitat. Aquest té com a finalitat definir les línies d’actuació necessàries per tal d’assolir la visió que es proposa.

El desenvolupament de la política i la estratègia es sustenta en la eficàcia i eficiència dels processos, no tant sols d’aquells que responen directament als requisits dels usuaris sinó també de tots aquells que incideixen en el col·lectiu que participa de la seva activitat.

Aconseguir satisfer les necessitats dels grups d’interès (usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat) es la fita i el repte que es proposa

El compromís de la qualitat afecta tota l’organització i tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat.

L’Equip directiu recolzarà decididament al personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i els proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

 

Política de la Qualitat

En definitiva els principis bàsics de la Política de Qualitat de l´INS La Ferreria, sempre d'acord a la normativa legal de referència, són els següents:

 • Educar persones en els valors democràtics, que els garanteixi una integració òptima en la societat, així com una millor preparació personal i intelectual possible que permeti alhora millorar la cohesió social.
 • La gestió per processos orientada cap a la millora contínua des de la planificació, el desenvolupament, l´avaluació i reflexió/revisió. Identificar i gestionar per tant els processos que es realitzen en el centre establint-ne les relacions existents entre ells, responsables de cadascun i establint-ne paràmetres d’acceptació.
 • Implantació i desenvolupament d´un sistema de gestió que pren com a referent la norma UNE-EN ISO 9001:2015
 • Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
 • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de la nostra comunitat educativa.
 • La millora dels resultats a partir d´indicadors i objectius plantejats.
 • Satisfer les demandes i expectatives de formació de la comunitat educativa i facilitar tots els recursos possibles per tal d’aconseguir els objectius que es proposi el centre periòdicament
 • Implantar un sistema de revisió constant, permanent de la gestió per tal de progressar en la millora continua, identificant errors en estat inicial i posant mesures per evitar que es repeteixin.
 • Establir un sistema de comunicació àgil per tal de recollir opinions, suggeriments, iniciatives, expectatives de tota la comunitat educativa, institucions, empreses i en general totes les parts interessades i poder-ne donar resposta.

 

Objectius de la Qualitat
 • Consolidació de la ISO 9001:2015
 • Treballar per definir un primer disseny autoavaluació segons model E2CAT.

 

JORNADA DE PORTES OBERTES ESO

 

ecobooks

Proves obtenció Títol
Manifest professorat INS

SOM-ESCOLA-SENSE-SIGNAR-1-1024x782

Video-presentació

 

keep-calm

unportal

Enllaços
edu365 banner1
atri laveu cat
Enllaços-erasmus
fp Dual fpdual
erasmus +
logo-bustiat
ieduca
moodle boto incidencies
logo assessorament logo reconeixement
thumb acrditat editora 11 189 1
AMPA